Oposicións. Tramitación, promoción interna. Relación definitiva de méritos


1 abr 2011


Publicado na páxina web do Ministerio de Justicia

O Tribunal Cualificador Único das probas selectivas para acceso ao corpo de Tramitación Procesual, promoción interna, publicou a relación definitiva de méritos. Así mesmo concede o prazo de 10 días hábiles para que aqueles aspirantes que desexen acollerse á exención de prácticas tuteladas cumpran a solicitude e o certificado do Secretario Xudicial e remitila aos Tribunais Delegados.

CCOO entende que o punto 3 do acordo é totalmente irregular polo que inmediatamente remitiremos un escrito ao Tribunal cualificador único impugnando o devandito punto e esixindo a rectificación deste.