Oposicións 2010. Auxilio. Orde pola que se nomean funcionarios en prácticas


29 mar 2011


Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a orde pola que se nomea funcionarios en prácticas aos aspirantes que superaron o proceso selectivo para acceso ao corpo de AUXILIO XUDICIAL e convoca para o inicio do curso selectivo teórico práctico aos aspirantes para o día 4 de abril de 2010 nos lugares e horas indicados.