Depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a predios urbanos


14 mar 2011


Publicado no Diario Oficial de Galicia do 14 de marzo

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

Decreto 42/2011, do 3 de marzo, polo que se establece o procedemento para o depósito das fianzas dos arrendamentos relativos a predios urbanos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.


Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 05100D001P005.PDF