Concurso de traslados. Inclusión de novas prazas


21 mar 2011


A Dirección Xeral de Xustiza remitiunos a seguinte comunicación:

Vanse incluir dúas novas prazas no concurso de traslado con motivo de xubilacións, son as seguintes:

- Corpo de auxilio - Xdo. 1ª Inst e Instr nº 1 (Rxto. Civil) Viveiro (Lugo)

- Corpo de xestión - Xdo. Social nº 2 - Lugo

O Ministerio xa nos comunicou que as engadiria.