Consulta da escala a través de Web AIX


21 feb 2011


A Dirección Xeral de Xustiza comunicounos o seguinte:

Comunicámosvos que o equipo técnico de mantemento evolutivo de AIX (Aplicación Informática de Xustiza) está actualmente traballando para incorporar a consulta da "escalafón" dos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial a través do Portal do Empregado Público de Xustiza (Web AIX).

Os datos que se publicarán son exclusivamente os facilitados polo Ministerio de Justicia, que condicionou o acceso a estes datos exclusivamente ao persoal pertecente a algún dos Corpos indicados, mediante usuario e contrasinal, por incluirse datos de carácter persoal amparados polo previsto no artigo 11.2.c) da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal.

Os escalafóns falicitados polo Ministerio de Justicia son tres, un por cada un dos corpos xerais antes mencionados. Neles non se distingue entre os funcionarios do Corpo e os funcionarios da escala a extinguir.

A nova funcionalidade de consulta do "escalafón" está dispoñible en Web AIX dende o día de hoxe.