Horario. Cómputo do horario flexible


19 ene 2011
A pesar de que aínda non se publicou no Diario Oficial de Galicia a Orde que regulará a xornada e horarios dos traballadores da Administración de Xustiza de Galicia para o ano 2011, os reloxos dos xulgados de Galicia xa computan o HORARIO FLEXIBLE DESDE AS 7.30 HORAS, tal e como recolle a propia Orde negociada recientemente.

Calquera traballador que teña algún problema á hora de fichar, ou por calquera outra incidencia relacionada có reloxo, deberá remitir a correspondente incidencia á DELEGACIÓN PROVINCIAL .