Rexistro Civil. Apelidos


10 mar 2010
Instrución da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, publicada no BOE do 10 de marzoMINISTERIO DE JUSTICIA

Registros Civiles