Lei da Función Pública de Galicia


24 jun 2009


Xuñ24
Modificación do texto refundido da Lei da función pública de Galicia

 

 

 

logo_dog_ No Diario Oficial de Galicia número 122, do 24 de xuño de 2009, publícase a seguinte resolución:

 

 

PRESIDENCIA

Lei 2/2009, do 23 de xuño, de modificación do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo.
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 12200D001P006.PDF