Persoas con discapacidade


26 mar 2009


Mar26
Le 1/2009, de 25 de marzo

 

logo_boe_es

No Boletín Oficial do Estado número 73, de 26 de marzo, publícase a Lei 1/2009, de 25 de marzo, de reforma da Lei do 8 de xuño de 1957, sobre o Rexistro Civil, en materia de incapacitacións, cargos tutelaes e administradores de patrimonios protexidos, e da Lei 41/2003, de 18 de novembro, sobre protección patrimonial das persoas con minusvalidez e de modificación do Código Civil, da Lei de Axuizamento Civil da normativa tributaria con esta finalidade.

Descarga:

PDF (BOE-A-2009-5028 - 6 págs. - 208 KB)