Apertura do ano xudicial en Galicia


10 oct 2008


Out10
González Nieto reclama a creación dun xulgado de apoio para o expediente Martinsa-Fadesa antes de novembro


Fonte: Europa Press

  • O Fiscal superior sinala que os órganos xudiciais de Galicia incoaron máis de 205.900 procedementos penais en 2007, un 6% menos que en 2006
  • Méndez Romeu di que "é intolerable" que a presidencia do TSXG permaneza en funcións "tanto tempo"

O presidente en funcións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Antonio González Nieto, reclamou hoxe a creación antes de novembro, data na que se entrará en período de impugnacións, dun xulgado de apoio para que se faga cargo de carga de xulgado do Mercantil de A Coruña, de maneira que o xuíz titular poida facerse cargo en exclusiva do expediente Martinsa-Fadesa.

No discurso de apertura do ano xudicial en Galicia, González Nieto recordou que a Sala de Goberno xa solicitou a súa creación, así como que conste dunha xuíza (nomeada polo Consello), un secretario (competencia do Ministerio de Xustiza) e varios funcionarios, dos que a Consellería de Xustiza xa ordenou a incorporación de tres "que veñen realizando un gran labor".

"O concurso voluntario de Martinsa-Fadesa e de seis das súas filiais é o procedemento concursal de maior pasivo que se declarou nunca por un tribunal español", sinalou e explicou que conta con "evidente complexidade" por involucrar a intereses moi diversos de terceiros, "dende bancos e entidades de crédito, ata compradores de vivendas, vendedores de chan, subcontratistas e traballadores"; o que suporá a dedicación exclusiva do xulgado durante varios meses.

Por outro lado, en referencia á violencia contra a muller, González Nieto considerou que as medidas de protección da vítima e de afastamento do agresor resultan "cada vez unha maior conciencia social" sobre o seu real contido", así como que se endurecera a lexislación aplicable en casos de incumprimento. "As estatísticas reflicten unha estabilización reducíndose levemente en A Coruña e Lugo e aumentando levemente en Pontevedra e Ourense", explicou.

Non obstante, avogou por a coordinación entre xuíces, médicos, sociólogos, psicólogos e a Administración, así como por a creación de novos órganos especializado para incrementar a efectividade xudicial na materia, tal e como propón o proxecto de lei elaborado polo Ministerio de Xustiza para a creación dun xulgado de violencia de xénero en Santiago e Pontevedra, así como xulgados específicos con competencia comarcal.

En relación ao caso 'Prestige', González Nieto incidiu en que se trata "dun dos máis importantes non só de Galicia, senón do Estado", que debera ser competencia da Audiencia Nacional. Non obstante, considerou que, coa colaboración da nova xuíza de apoio coa que conta o xulgado de Corcubión, se poderá ditar o auto de continuación do procedemento ao rematar o ano, para que no primeiro semestre do próximo comece o xuízo oral.

FALTA DE MEDIOS

González Nieto recoñeceu que as medidas adoptadas para a mellora do funcionamento da Xustiza en Galicia foron "insuficientes" pois a pendencia aumentou en 8.746 procedementos no último ano, pasando de 135.968 asuntos pendentes a finais de 2006 aos 144.714 ao rematar 2007, a pesar do alto grao de resolución dos 303 xuíces galegos, que ditaron 419.127 resolucións.

Para o presidente en funcións do TSXG esta pendencia ten que ver coa escaseza de medios persoais e materiais, así como coa excesiva mobilidade dos xuíces galegos e o deficiente sistema de nomeamento de persoal interino. Ademais destacou as circunstancias xeopolíticas de Galicia, a complexidade dos asuntos, a existencia dun dereito civil propio e a particular natureza dos delitos.

En referencia á creación de novas unidades xudiciais, González Nieto recordou que a finais de ano entrarán en funcionamento un xulgado de primeira instancia en A Coruña, en Pontevedra e en Santiago; un novo xulgado do Contenciso-Administrativo en Lugo; un xulgado mixto en A Estrada; e unha praza de maxistrado na sala do Contencioso-administrativo do TSXG.

Como prioritaria considerou a creación de dúas prazas de maxistrados para a sala do Contencioso-Administrativo; un maxistrado para a Sala do Social; un xulgado de 1ª Instancia en Vigo; un do Social e outro do Mercantil en A Coruña; un novo xulgado mixto en Sarria, Betanzos e Tui; así como ou ben un novo xulgado en Vilagarcía ou un praza de maxistrado na Sección Civil da Audiencia de Lugo.

No referente ao persoal, o presidente en funcións do TSXG considerou que urxe a elaboración e aprobación da relación de postos de traballo, que debería estar aprobada este ano ou no primeiro semestre do próximo; o desenvolvemento da nova oficina xudicial; implantar un sistema que permita cubrir vacantes e baixas de máis de cinco días de xeito automático; a creación da carreira funcionarial; e instaurar a formación previa.

PROCEDEMENTOS PENAIS

Pola súa banda, o fiscal xefe do TSXG, Carlos Varela, enumerou as principais actuacións desenvolvidas ao longo do pasado curso xudicial, entre as que destacou a investigación encomendada a Seprona sobre a xestión de residuos agropecuarios en 1.018 explotacións gandeiras para evitar o exceso de verteduras ou que estean mal almacenados e poidan crear problemas de contaminación de augas.

Varela explicou que os órganos xudiciais de Galicia incoaron 205.942 procedementos penais no pasado ano xudicial, o que supuxo un descenso porcentual dun 6,09 por cento con respecto ao ano anterior. Deles as dilixencias previas tramitadas foron un total de 200.730, cun descenso do 7,3 por cento; e 5.212 dilixencias urxentes de xuízo rápido, un 10,8 por cento máis que en 2006.

Destacan as infraccións de menores, cun total de 4.185 dilixencias preliminares, que deron lugar a 1.201 expedientes de reforma e 4.333 infraccións, das que 3.153 foron delitos e 1.180 faltas. Os delitos con maior incidencia en menores foron os de lesións, seguidos de infraccións contra o patrimonio e roubos.

A medida sancionadora que se lles impuxo con máis frecuencia foi a liberdade vixiada, seguida das prestacións en beneficio da comunidade e do internamento en réxime semiaberto. Ditáronse 1.037 sentenzas e 186 solucións extraprocesuais. Non obstante, Varela destacou a importancia da conciliación coa creación de equipos exclusivamente dedicados a esta actividade.

En referencia á violencia contra a muller, Varela sinalou que os procedementos penais incoados en Galicia nesta materia foron de 5.533, dos que se resolveron 1.093 ordes de protección. Ademais acordáronse máis de 53 prisións provisionais e ditáronse 1.004 sentenzas condenatorias.

Os delitos máis habituais nesta materia son o maltrato ocasional, seguido de ameazas e quebrantamiento de medidas preventivas. No 39 por cento dos casos foi o propio cónxuxe, nun dez por cento o ex cónxuxe, nun 33 por cento a parella de feito, nun trece por cento a ex parella de feito e nun cinco por cento o noivo ou ex noivo da vítima. Dada a situación, Varela considerou necesaria a creación de programas efectivos para a reeducación para maltratadores porque, "aínda que non pode garantir a non reincidencia, se ofrecen o mellor horizonte posible".

A PRESIDENCIA EN FUNCIÓNS DO TSXG

O conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, José Luis Méndez Romeu, asegurou que o Goberno galego quere que se “cubra canto antes” a vacante na presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), actualmente ocupada en funcións por Antonio González Nieto.

Neste sentido, Méndez Romeu dixo que “é intolerable que as institucións permanezan en precario tanto tempo” e que “isto debe levarse á reflexión e ao ánimo dos que están no proceso”. O titular de presidencia fixo estas declaracións hoxe na Coruña con motivo da inauguración do Ano Xudicial.

A longa duración destas situacións –como os casos do Consello Xeral do Poder Xudicial ou o do Tribunal Constitucional- “deteriora a imaxe das institucións e quebranta a confianza dos cidadáns nas mesmas”, expuxo o conselleiro. “Facemos votos para que se acabe coa provisionalidade” xa que “as substitucións teñen uns prazos marcados” –dixo- e os nomeamentos dos que son obxecto de designación deben facerse nos tempos establecidos polas leis e se estas “non están ben redactadas, deben modificarse”.

O conselleiro engadiu que esta cobertura non debe “ser obxecto de ningún troco, pacto ou negociación distinta ao que é en si mesmo o Tribunal Superior” xa que é “o órgano fundamental no sistema xudicial de Galicia” e “debe ser tratado co respecto institucional que merece”. Esta posición “inalterable” da Xunta xa foi comunicada “a todos cantos interveñen neste proceso” –afirmou - inda que “lamentablemente” o executivo galego “non está nese proceso”.

Deste xeito, Méndez Romeu explicou que non se lle consultou sobre as accións a realizar e opinou que, polo tanto, non debe pronunciarse sobre iso nin sobre os seis candidatos presentados. “Simplemente deixamos constancia da urxencia do nomeamento e non compartimos a idea de que isto se debe resolver ás costas das institucións de Galicia, pero este é o procedemento e ata que sexa cambiado é o que debemos acatar”, recalcou.

TRASLADO AO EDIFICIO PROA

Ante preguntas dos xornalistas, Méndez Romeu asegurou que a principios de decembro se trasladarán as unidades xudiciais ao Edificio Proa. En canto a que unidades serán as que se instalen en Matogrande, o conselleiro anunciou que esta cuestión será abordada na Comisión Mixta de Xustiza TSXG-Xunta, que se celebrará o vindeiro día 20 de outubro.