As novas tecnoloxías e a Xustiza


19 sept 2008


Set19
'Malaia' será o segundo xuízo dixitalizado tras o proceso do 11-M


  • Os máis de 450.000 folios da instrución almacenaranse en USB para aforrar custos
  • O caso, aínda sen data prevista, celebrarase na Cidade da Xustiza de Málaga

O 'caso Malaia' suporá un antes e un despois na Administración de Xustiza. Será, tras o proceso polos atentados do 11-M, o segundo xuízo en dixitalizarse, de forma que os máis de 450.000 folios que nestes momentos existen na fase de instrución pasarán a almacenarse en USB, ao igual que o fará o 'caso Ballena Branca' contra o branqueo de capitais, que ocupa 90.000 folios.

A conselleira de Xustiza, Evangelina Naranjo, asegurou que a primeira fase do proceso, uns 150.000 documentos, xa están informatizados. «No resto, declaracións e transcricións, estamos a traballar agora». Para cando se inicie o xuízo, o centenar de avogados da defensa e o resto das partes en litixio contarán cunha memoria USB ou un DVD que ata ese momento «será custodiado con todos os requisitos de seguridade polo xuíz instrutor», o maxistrado Óscar Pérez, co fin de garantir a confidencialidade dos documentos.

A Junta busca dous obxectivos. Por un lado, ofrecer unha imaxe de modernidade da xustiza andaluza. Por outro, aforrar custos, uns 300.000 euros só nas 15 millóns de fotocopias que serían necesarias. Non hai que esquecer que se trata do caso con maior número de avogados intervinientes.
Posibilidades

Naranjo tamén anunciou que 'Malaia' se celebrará na Cidade da Xustiza de Málaga, aínda que non precisou cando. «Estamos a barallar varias posibilidades pero todas elas xiran en torno a unha premisa básica: non interromper o normal funcionamento dos xulgados da capital», explicou. O que si está claro é que decisión final se adoptará de común acordo con todas as partes implicadas. Segundo Naranjo, «será unha nova forma de entender e traballar nas Administración de Xustiza».

Fonte: sur.es