A Axencia Española de Protección de Datos


4 jun 2008


Jun04
A páxina web da Axencia Española de Protección de DatosA Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) iniciará actuacións de investigación de oficio co fin de esclarecer se existiu vulneración da Lei Orgánica de Protección de Datos, a raíz das informacións emitidas por un medio de comunicación relativas á aparición de diversa documentación xudicial con datos persoais, en colectores na vía pública, pertencente a distintos xulgados de cinco provincias españolas.

Visto o visto, non está de máis visitar a páxina web da AEPD, https://www.agpd.es/portalweb/index-ides-idphp.php, onde poderás consultar todo tipo de información relacionada coa protección de datos (lexislación, resolucións).

É moi recomendable examinar a resolución ditada pola AEPD no procedemento instruído ao Xulgado do penal número 3 de Algeciras, aberto de oficio como consecuencia da noticia publicada na prensa, o día 27/10/2005, sobre o achado na vía pública dunha documentación con datos persoais pertencente ao devandito xulgado.

Ademais, poderás descargar diversas guías (Recomendacións destinadas a pais e nenos para navegar de xeito seguro por internet, Guía do Dereito Fundamental á Protección de Datos de Carácter Persoal, Recomendacións dirixidas a usuarios de internet).