Substitucións e atribucións


17 abr 2008


Abr17
Resolución pola que se regulan as substitucións entre funcionarios ao servizo da administración de xustiza en Galicia


Segundo nos informa a Dirección Xeral de Xustiza, o próximo día 21 de abril remitirase ao Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se regulan as substitucións entre funcionarios ao servizo da administración de Xustiza en Galicia.

Dende a ligazón situada a continuación, poder descargar o texto da devandita resolución, que, en todo caso, está suxeito aínda á corrección dalgún posible erro na redacción.