Solicitude para o recoñecemento médico


16 abr 2008


Abr16
Modelo de solicitude de recoñecemento médico voluntario que pode ser cuberto na pantalla do ordenador para, posteriormente, imprimilo.


No caso dos funcionarios da administración de Xustiza, para solicitar o recoñecemento médico voluntario, a inscrición farase mediante o formulario que figura no anexo do DOG publicado o día 8 de abril, que deberá ser enviado por correo ordinario ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais (edificio administrativo San Caetano, s/n, CP 15781 Santiago de Compostela).

Para tal fin, podes descargar desde aquí un arquivo para poder cubrir en pantalla a solicitude e despois imprimila.

O prazo de inscrición rematará transcorridos quince días a partir do día seguinte á publicación da resolución no DOG, agás persoal de nova incorporación e persoal que se incorpore ao traballo tras unha ausencia prolongada por motivos de saúde.

Descargar o arquivo en formato PDF